ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินณรงค์ออยล์

CHIN NAM LONG OIL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003745
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/5/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4-6 ปากคลองบางกอกน้อย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม