ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วัฒนา

S. WATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003664
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/4/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
29/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,060,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 133 สุขุมวิท 101/1 (ซอยวชิระธรรมสาธิต 3) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ B การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
วัตถุประสงค์ 07299 การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น