ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะทวีกิจ

SAHATHAVEEKIJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003613
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
28/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 371 ตรอกพระยานครราชเสนี ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47723 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง