ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ.ศิริสาร

T. SIRISAN LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ.ศิริสาร (ID: 0103503003583) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/4/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 120/1 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503003583
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/4/2503 พ.ศ.
(64 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
27/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง