ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญกนก

PENKANAKA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003575
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 92 ถนนเพ็ชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น