ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศณุกร

VISNUKORN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003567
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
27/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 112 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10762 การผลิตชา