ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิมมี่จิวเว็ลรี่

JIMMY JEWELRY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิมมี่จิวเว็ลรี่ (ID: 0103503003516) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/4/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 280,280/1-2 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องประดับ มีทุนจดทะเบียน 107,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503003516
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/4/2503 พ.ศ.
(64 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
26/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
107,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง