ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีราภัณฑ์

V - RA BHAND LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003397
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 585 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43210 การติดตั้งไฟฟ้า