ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมงาม

SOMNGAM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003389
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
19/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 505 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า