ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเกียรติ

THAI KIAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003362
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
18/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 61/8 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น