ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์สิน

SOMBOON SIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003354
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
18/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 670 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ