ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแสงกรอเซอร์รีส

THE THAI SAENG GROCERIES LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแสงกรอเซอร์รีส (ID: 0103503003320) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/4/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 221 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 12,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503003320
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/4/2503 พ.ศ.
(64 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
15/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
12,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง