ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์ปราณีตการพิมพ์

SILPAPRANIT PRINTING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003290
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 8 วัน ที่แล้ว)
14/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 839/12-13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น