ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไพรพาณิชย์

SRI PRAI PANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003281
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 829 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป