ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียกิมง้วน

TIA KIM NGUAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003273
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
12/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 942/14-942/15 ถนนมังกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง