ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะแก้วนครไทย

SAHA KEO NAKORN THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003214
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
11/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 825 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว