ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญการพิมพ์

CHOK BOON PRESS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002994
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
31/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 167 ตรอกนาวา ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น