ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตร

SANG VICHITRA LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตร (ID: 0103503002986) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/3/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 51 ซอยวิจารณ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503002986
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/3/2503 พ.ศ.
(64 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
31/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง