ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ส่งเสริมพาณิชย์

T. SONGERM PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002978
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
31/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3180 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47522 ร้านขายปลีกสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์