ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งฮวดเชียง

YONG HUAT CHIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002960
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
31/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 388 ตรอกอาเนียเก็ง ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า