ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี๋ยนอัง

GWAN AUN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002838
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
28/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 8/1 ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ