ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณลักษณ์

ALOON LUCK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002820
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 234 ถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง