ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสันต์พาณิชย์

SILOM TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสันต์พาณิชย์ (ID: 0103503002781) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/3/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 855/5 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503002781
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/3/2503 พ.ศ.
(64 ปี 3 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
25/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง