ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัตตาคารสวนลุมพินี

SUANLUMPINI RESTAURANT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002757
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 14 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร