ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนสถาปัตย์

SNGUAN ARCHITECT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002684
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 29 วัน ที่แล้ว)
23/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 14/6 หมู่ที่ 6 ซอยพิทักษ์ปิ่นสุข แยกสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง