ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันกวงโฟโต้ ซัพพลายส์

CHAN KWONG PHOTO STUDIO LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันกวงโฟโต้ ซัพพลายส์ (ID: 0103503002447) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/3/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 320 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503002447
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/3/2503 พ.ศ.
(64 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
16/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง