ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงสิน

KRIENG SEEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002439
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 21,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 105 หมู่ที่4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47522 ร้านขายปลีกสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์