ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนไชย

LUM POON CHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002421
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
16/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,220,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 120 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47522 ร้านขายปลีกสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์