ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลส์ สจ๊วต

CHARLES STEWART LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002404
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 296/3-4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค