ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮ้งยู่เซ้ง

HENG JOO SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002374
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
15/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 183 ถนนคลองถมพระแก้ว แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง