ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนเสรี

RATANA SERY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002366
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
14/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 280,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 590 - 592 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง