ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีรัตน์ประมง

SARERATANA FISHERIES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002331
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
14/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 143 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ