ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมวัฒนา

SENG NGUAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002323
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
14/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 535 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์