ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิพงษ์ผลิตและพาณิชย์

SAWADIPONG MANUFACTURING & TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002251
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 30 ตรอกเจริญชัย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย