ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยอ่อนไทยพาณิชย์

FLOUR SPAR THAI TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002234
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
11/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7 ตรอกกัปตันบุช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ B การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
วัตถุประสงค์ 07299 การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น