ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนชิพเทรดดิ้ง

FRIEND SHIP TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002081
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 224/12 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต