ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบชากัวเซ่งเฮง

KUA SENG HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001980
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 155,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 443-445 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค