ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอุดมฟาร์มาซี

SANG UDOM PHARMACY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001831
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
29/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 24-26 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์