ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีล้งเส็ง

LEE LONG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001807
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
29/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1587/1-1587/2-1587/3 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่