ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนีส

TONY'S LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001793
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 740/7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า