ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ่งจั๊ว

SHONG JUAW LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001700
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
24/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 101 ซอยปทุมคงคา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์