ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองขนส่ง

LAM THONG TRANSPORTATION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001611
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
23/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 76 ริมคลองบางกอกน้อย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น