ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายกีกี้เฟอร์นิเจอร์

WAIKIKI FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001599
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน ที่แล้ว)
22/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 477-479 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน