ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสมบูรณ์

CHAISOMBOONE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001581
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน ที่แล้ว)
22/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1280 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ