ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลศึกษา

AIK BOON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001564
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 524-526 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18121 การบริการก่อนการพิมพ์