ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียรกุลนิมิตร

CHIARAKUL NIMITR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001416
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
17/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 787 ซอยกิ่งจันทร์ ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน