ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่งย้ง

TONG YONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001408
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 572-574 ถนนจักรเพ็ชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน