ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยินฮั้วหัตถกรรม

YIN HOA INDUSTRY WORKSHOP LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001386
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
16/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 23/1 หมู่ที่ 5 ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงประเวศ* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20210 การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร