ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานกล่องกระดาษเฮี่ยงเซ้ง

HIANG SENG BOXES WORK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001262
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 391 ถนนเชื้อเพลิง ช่องนนทรีย์ แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 17020 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและการผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง