ห้างหุ้นส่วนจำกัด เร็กซ์ไนท์คลับ

REX NIGHT CLUB LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001238
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
10/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 70 ตรอกสพานยาว ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร